tursenti

tursenti
tursénti, -ẽna, -ẽno žr. tursuoti: 1. Ko Jonas teip tursẽna: gal šveičia ką pasistatęs? Ps. 2. , NdŽ, Sk, Ppl, Vdš, Tr Vaikas tursẽna paskui 1. Ką čia tursenì kaip senis! Pbr. Pamatysi – ir tursẽna seniukas ant mišką Brž. Žmogelis turseno turseno po urėdiją J.Marc. 3. NdŽ Kumelaitė, nejausdama vadelių, turseno tingia risčia . Rudenį pilkiai (kiškiai) tursena kopūstų paskanauti, rugių želmenų pagraužti sp. Į naktinę medžioklę uostinėdamas žemę tursena barsukas sp. Tursena sau stirnos, neįtardamos, kad triukšmas tik dėl jų keliamas sp. 4. Tursẽna tursẽna, ruošias ruošias Sb. | refl.: Tai bent bobutė – visą vasarą tursẽnas po daržus Ps. \ tursenti; atitursenti; įtursenti; ištursenti; nutursenti; patursenti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tursenti — tursénti vksm. Ką̃ čia turseni̇̀ kaip sẽnis! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitursenti — žr. atitursuoti 1: A da i tetulė atiturseni an Pasvalį? Skrb. Jau mūsų mažiukas pavaikšto: vakar nuo pečiaus iki stalo net atitursẽno Tršk. Atatursẽno ana su guzu, primušta Ck. tursenti; atitursenti; įtursenti; ištursenti; nutursenti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištursenti — žr. ištursuoti 1: Paskui kitus išturseno ir Ančiulis rš. tursenti; atitursenti; įtursenti; ištursenti; nutursenti; patursenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutursenti — Ps žr. nutursuoti: 1. Žirneliuos karvę nuvedė, tai i pati nutursẽno – gal kels, gal girdys Mžš. Patvoriais nutursena susigūžusi moterėlė rš. Atsisveikinęs sau nuturseno TS1903,1b. 2. Vilkė nuturseno pirmyn rš. Ežiukas ramiausiai nuturseno į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patursenti — 1. intr. NdŽ vos ne vos pasitursinusiam, lėtai, sunkiai eiti, vilkti kojas. 2. refl. Skp, Al žr. patursinti 1 (refl.): Paseno i pasitursẽno Krž. I mano seselė pasibaigė – pasitursẽnus, pasigurenus Mžš. 3. refl. žr. patursinti 4 (refl.):… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rusenti — rusenti, ẽna, ẽno intr. 1. Ktk, Lkš, Mrs, Grdm pamažu degti, smilkti: Ugniavietė dar teberuseno, ir vietomis įsižiebdavo blėstanti ugnelė A.Vien. Ugnis vos rusena P.Cvir. Kurį laiką dar rusena, žaižaruoja laužas, bet ir tas baigia gesti rš. Ona …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtursenti — žr. įtursuoti 1: Jo susiedka su kažin kokiu ponu susikabinus, kailiniukais apsivilkus, įturseno su kitais BsV318(Šlv). tursenti; atitursenti; įtursenti; ištursenti; nutursenti; patursenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”